Европроекти

„СофтКонсултГруп“ ООД получи от ИАНМСП своя ваучер № 000473 на стойност 20 000 лв. за проект BG16RFOP002-2.083-0555 Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии

 

 

„СофтКонсулГруп“ ЕООД получи от ИАНМСП своя ваучер № 000473 на стойност 20 000 лв. за проект BG16RFOP002-2.083-0555 Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии.

Обща цел на проекта: Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии (наричана навсякъде в текста за краткост Ваучерна/та схема), е насочена към повишаване капацитета […]

By |March 22nd, 2021|

Проект №BG16RFOP002-2.073-0809-C01 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

СофтКонсултГруп ООД започва изпълнението на проект „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по процедура BG16RFOP002-2.073, “Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ в рамките на оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

На 23 юни 2020г. между СофтКонсултГруп ООД и Министерство на […]

By |July 1st, 2020|

„СофтКонсултГруп” ООД обявява Процедура за избор с Публична покана

„СофтКонсултГруп” ООД обявява Процедура за избор с Публична покана с предмет:

„Доставка и внедряване на интегрирана софтуерна платформа за цялостно управление на бизнес процесите в СофтКонсултГруп” ООД

по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“ по ОП “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020. Поканата и документацията по процедурата може […]

By |September 19th, 2017|

Проект №BG16RFOP002-2.002-0612 “Развитие на управленския капацитет на „СофтКонсултГруп” ООД”

На 13.03.2017г. „СофтКонсултГруп” ООД сключи Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.002-0612-C01, по процедура BG16RFOP002-2.002 – „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“. Проектът ще се осъществи в гр. София, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и […]

By |March 15th, 2017|