logo-eu-nex-rrpt-min

На 10.04.2023 г. “СофтКонсултГруп” ООД подписа Договор по проект за „Технологична модернизация в предприятието” BG-RRP-3.004-2480-C01 на обща стойност 450 000,00лв. Размерът на предоставеното безвъзмездно финансиране е в размер на 40% – 180 000,00лв. Проектът се финансира от Европейския съюз – Next GenerationEU чрез финансовата подкрепа от Механизма за възстановяване и устойчивост. Основната цел на проекта е да подкрепи технологичната модернизация в предприятието. За да постигне това, проектът предвижда придобиване на специализиран софтуер – платформа за бързо създаване на специален клас софтуерни продукти – минимален жизнеспособен продукт (MVP – Minimum Viable Product). MVP е основен принцип на работа във все-повече стартиращи компании (стартъпи), които прилагат “Лиин стартъп. Този софтуер ще облекчи множество от извършваните от предприятието ръчни дейности в областта наинформационните технологии и ще доведе до ръст на производителността, по-кратък производствен цикъл, намаляване на ръчния труд, грешките, времето за проектиране, разработка и тестване. Срокът за изпълнение на проекта е 12 месеца.