izbor-na-izpylnitel

Процедура по открит избор с публична покана

Процедура по открит избор с публична покана стартира на 16.02.2024 г.

Programme_logo_1Programme_logo_2

О Б Я В А

Процедура по открит избор с публична покана за „Доставка на специализиран софтуер – платформа за бързо създаване на специален клас софтуерни продукти – минимален жиснеспособен продукт (MVP – Minimum Viable Product) – 1 бр.“

Поканата и документацията за участие може да бъде свалена ТУК и от адреса на единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз на Република България на следния линк: https://eumis2020.government.bg.

Валидна до: четвъртък, 22.02.2024 г.

By |February 15th, 2024|